ZDALNY NADZÓR

Plusy nadzoru na odległość:
  • - brak niepotrzebnych odwiedzin
  • - łatwiejszy dostęp do usług
  • - wykonywanie prac na maszynie klienta w jego imieniu
  • - odciążenie pracowników etatowych
  • - naprawy i dostosowania w trybie bieżącym
  • - monitoring na żądanie