ZASTĘPSTWA

Podstawowym problemem na rynku pracy są czasowe braki kadrowe, wywołane np. urolpem lub chorobą pracownika, generujące straty i wymagające uzupełnienia.
Usługa realizowana jest po indywidualnej analizie, jest dostępna na zasadach współpracy lub KP.