KOSZTORYSY

Kosztorysowanie jest to proces określania całkowitej wartości lub ceny użytych materiałów albo robót budowlanych przez tworzenie kosztorysu.