HARMONOGRAMY

Harmonogram to zaplanowany rozkład zadań w czasie; pozwala ustalić podział prac, obowiązków, kosztów, rozliczeń i powiązań pomiędzy działaniami. Przy większych inwestycjach, jest jednym z elementów uznawanych za obowiązkowe, aby prawidłowo je prowadzić.