CV Skóra Sławomir

Nazwisko Skóra
Imię Sławomir
D. urodzenia
Zamieszkanie woj. mazowieckie
Warszawa
Wykształcenie
wyższe
 • /uk./ Mini MBA Intensive
  Management & Marketing Universal Business School

 • /uk./ psychologia biznesu i reklamy
  Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego Progres

 • /trwa/ wycena nieruchomości
  Akademia Finansów i Biznesu VISTULA

 • /uk./ architektura wnętrz
  Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego Progres

 • /zal./ zarządzanie BHP
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

 • /uk./ informatyka biznesowa
  Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA

 • /uk./ zarządzanie nieruchomościami
  Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna w Warszawie

 • /uk./ pośrednictwo nieruchomościami
  Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna w Warszawie

 • /uk./ budownictwo
  Politechnika Lubelska

Uprawnienia
Licencje
Dopuszczenia
 • - Licencja zarządcy nieruchomościami [nr lic. 26718] (wyd. przez Departament Gospodarki Nieruchomościami)

 • - Kurs przygotowania pedagogicznego dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia [nr rej. KPP/2012/23] (wyd. przez Ośrodek Szkoleniowy FUTURA) (MEN)

 • - BHP z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

 • - Dopuszczenie do pracy na wysokości

 • - Prawo jazdy, kat. B

 • - Zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym (wszystkie rodzaje)

Certyfikaty
Kursy
Szkolenia
Warsztaty
 • - Dyplom Mediatora gospodarczego NR 297/MC/11/2010 (mediacje cywilne, gospodarcze, z elementami mediacji pracowniczych) wyd. przez Polskie Centrum Mediacji

 • - EITCA Business Information Technologies Programme (wyd. przez European Information Technologies Certyfication Institute, ASBL. /Brussels, Belgium, European Union/)

 • - MSP® Foundation Certificate in Programme Management (AXELOS)

 • - Specjalista ds. kadr i rekrutacji z podstawami plac (MEN)

 • - Zamówienia publiczne

 • - Nowe podejście do zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych. Jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne (wyd. przez PM Group)

 • - Podstawy przedsiębiorczości

 • - Cykl 12 szkoleń managerskich (160h)

 • - Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP

 • - Grafika komputerowa (MEN i ECDU)

 • - Doradca zawodowy (MEN i ECDU)

 • - Trener-Szkoleniowiec (MEN i ECDU)

 • - Coaching i szkolenia w przedsiębiorstwie (wyd. przez Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.)

 • - Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysu (wyd. przez Akademia PARP) (8mod.)

 • - Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001 (wyd. przez CONSULTING i LOGISTYKA Sp. z o.o.)

 • - Doradca rynku nieruchomości (wyd. przez GlobalProfit)

 • - Kosztorysant budowlany(MEN i ECDU)

 • - Przygotowanie inwestycji: ocena oddziaływania przedsięwzięć i planowanie przestrzenne. Teoria i praktyka. (wyd. przez MGG Conferences Sp. z o.o.)

 • - Budżetowanie projektu

 • - Księgowość wspólnot mieszkaniowych(MEN i ECDU)

 • - Specjalista ds. rachunkowości

 • - Specjalista ds. środków trwałych

 • - Akademia umiejętności dydaktycznych

 • - Broker informacji

 • - Badanie rynku

 • - Public relations dla małych i średnich przedsiębiorstw (wyd. przez Związek Rzemiosła Polskiego)

 • - Reklama w e-biznesie

 • - Administrator bezpieczeństwa informatycznego (MEN i ECDU)

 • - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania informacjami wg ISO 27001

 • - Treści szkolenia w formule on-line

 • - Wystąpienia publiczne i prezentacje

 • - Szkolenie na profesjonalnego przedstawiciela handlowego (160h)

 • - Zarządzanie zespołem ludzi

 • - Savoir-vivre w biznesie

 • - Skuteczne przywództwo jako wyzwanie w zarządzaniu firmą w XXI wieku (wyd. przez Polish Open University)

 • - Specjalista do spraw ochrony środowiska (MEN i ECDU)

 • - Ekoinnowacje w budownictwie (wyd. przez KDK Info)

 • - Szkolenia w ramach projektu "Kompetencje społeczne kluczem trwałego sukcesu zawodowego dla ekspertów wiedzy technicznej" (wyd. przez KDK Info) (64h dyd.)

 • - Serwisant komputerowy (EFTA)

 • - Instalator systemów alarmowych (MEN i ECDU)

 • - Magazyniera (wyd. przez Ośrodek Szkoleniowy "Orent") (MEN)

 • - Operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym nr rej. 1365/WJ/2012 (wyd. przez Ośrodek Szkoleniowy "Orent") (MEN)

Historia
pracy
Udokumentowana od 2005 roku

ooooooooooooo